Alena Wagnerová

alena_wagnerova


Štúdium na škole umeleckého priemyslu v Bratislave, absolvovala arteterapeutický výcvik u prof. J.Šickovej-Fabrici v Centre Terra therapeutica.

Svoje výtvarné nadanie rozvíja súbežne ako výtvarníčka, ilustrátorka a arteterapeut (výtvarné dielne, workshop).

Je známa svojimi krehkými vizuálnymi výpoveďami nielen v detskej ilustrácii, ale aj medzi obdivovateľmi lyricko-meditatívnych obrazov.

Jednotiacim princípom v jej výtvarnej tvorbe a vo vedení výtvarných dielní pre deti a ženy je šírenie duševnej pohody a duchovnej regenerácie ako bariéry proti stresu a agresii vonkajšieho sveta. Vo voľnej výtvarnej tvorbe Aleny Wagnerovej dominuje technika akvarelu, pre jej osobitý pôvab rukopisu, spájajúci zámer a náhodu, ale tiež aj technika olejomaľby a suchého pastelu. Jedinečnou technikou maľuje na kamene a v najnovších dielach skúma možnosti enkaustiky (maľba voskom). v súčasnej tvorbe sú maliarske súbory nazvané ,, záhrady“, v ktorých objavuje svet plný farieb, fantázie, kde dominantnú rolu hrá krása ženskej duše a ženy pozemskej , ženy, ktorá je plná emocionálnych obrazov, túžieb a snov.

Do obsahu široko vnímanej záhrady, ktorým je priestor oblohy, pozemský a vodný svet, vstupuje záujem o ženu. v Záhradách objavuje svoje sny, príbehy a túžby. Je to fantazijná syntéza ženy a prírody hovoriaca svojím osobitým jazykom symbolov. Poetická obrazová predstava je obohatená osobitou atmosférou výtvarnej štylizácie a svetelnej impresie odhaľujúc jej intímne city ku krajine, k jej záhrade, ktorá žije farbami a svetlom v nekonečných obmenách období a počasia. Preto sú jej obrazy také chvejivé a mäkké, ako jej cit ku kráse a dojímavosti motívu.

Svoju intenzívnu výtvarnú činnosť predstavuje na mnohých kolektívnych a samostatných výstavách doma a v zahraničí. Najvýznamnejšie z nich:

Bienále ilustrácií Bratislava, Chorvátsko.
Zúčastnila sa výstav detskej ilustrácie v Japonsku, Nórsku a Poľsku.
Na Slovensku v roku 2000 a 2013 predstavila svoje originálne ilustrácie na výstave Strapoškove farbičky.
Celkovo ilustrovala 20 knižných titulov pre deti básnickú zbierku Moje srdce má prázdniny poetky Ľubici Kepštovej, Šlabikár a Čítanku pre 1.ročník ZŠ a množstvo ilustrácií uverejnených v detských časopisoch (Slniečko, Včielka, Adamko).